N-PRO - являє собою комплекс фізіологічних активаторів (похідні індолу – нітратредуктази, попередники амінокислот - синтез глютаміну), які спрощують процес перетворення N в рослині.
Технологія, що стимулює перетворення азоту в рослині Для утворення білків рослина повинна трансформувати Нітратний Азот (NO3-) у Амонійний (NH4+), що слугує основою для всіх Амінокислот з яких і складаються білки.

Для этой специфики нет бренда

Фильтры

    • Питание
    • Група удобрений
    • Вид удобрения