ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ

Макроелементи: Азот (N), фосфор (P), калій (K)
Мезоелементи: Кальцій (Ca), магній (Mg), сірка (S)
Мікроелементи: Залізо (Fe), цинк (Zn), мідь (Cu), бор (B), молібден (Mo), кобальт (Co), марганець (Mn), кремній (Si)

ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

N – ріст та розвиток рослин, формування амінокислот та протеїнів, участь у процесі фотосинтезу.
P – формування кореневої системи, синтез цукрів, розвиток генеративних органів, енергетичні процеси в рослині.
K – утворення вуглеводів, транспорт рідин та цукрів, контролює рух продихів, підсилює асиміляцію СО2.
Ca – важливий складник клітинних мембран, контролює пасивний транспорт через мембрани, сприяє усуненню токсичності надлишкової концентрації іонів амонію, алюмінію, марганцю, заліза, підвищує стійкість до засолення.
Mg – перенос енергії, основна складова частина хлорофілу, активує фермент, що каталізує участь СО2 в процесі фотосинтезу.
S – утворення амінокислот та протеїнів, входить до складу трьох з 20 основних амінокислот (цистин, цистеїн, метионін), синергія з азотом.
Zn – Каталізатор у багатьох ферментних системах, у складі ферментів бере участь у метаболізмі крохмалю та азоту, контролює синтез амінокислоти триптофану (попередника ауксину, регулятора росту).
Cu – бере участь у процесі метаболізму та входить до складу білків в зелених клітинах, відповідає за зв’язування сонячної енергії, разом з цинком активує фермент, що запобігає руйнуванню клітин
B – компонент синтезу ДНК та РНК, важлива роль у процесі запилення та синтезу пилку, діяльності гормонів та транспорті цукрів.
Mn – бере участь у транспорті та вивільненні енергії, у розпаді гормонів, у процесі засвоєння азоту, який сповільнюється при дефіциті Mn.

 ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОГЛИНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ